Coregroep.nl

Core Energetica is een
lichaamsgerichte manier
van werken waarbij we het
lichaam uitnodigen om ook
mee te doen. Door gronding
en ademwerk krijgen we
meer verbinding met wat
we voelen. Intuïtie en weten
in het lijf krijgt een plaats.